top of page

 

 

 

Aanmeldings- en betalingsvoorwaarden

Aanmeldingsprocedure

Aanmelding geschiedt door middel van het online invullen van het aanmeldingsformulier.  Met het invullen van het aanmeldingsformulier verplicht u zich het inschrijvingsgeld te betalen.  De plaatsing geschiedt op volgorde van ontvangst van het aanmeldingsformulier.  Bij overboeking van een vorming/training/opleiding wordt u automatisch op een wachtlijst geplaatst.  De ingeschrevenen op de wachtlijst zullen in volgorde van aanmelding benaderd worden als er voor de vorming/training/opleiding een plaats vrij komt.  Indien er geen plaats vrij komt kunt u desgewenst opnieuw inschrijven voor de eerstvolgende keer dat de vorming/training/opleiding weer gegeven wordt.  


Zuurstof is gerechtigd een vorming/training/opleiding uit te stellen of af te gelasten, indien er te weinig inschrijvingen zijn, of wanneer bijzondere omstandigheden dat nodig maken.  Dit laatste ter beoordeling van Zuurstof.  Bij dergelijke wijzigingen ontvangen opdrachtgevers/ingeschrevenen vooraf een schriftelijk bericht.

Annulering

Mocht u door omstandigheden verhinderd zijn deel te nemen aan de vorming/training/opleiding, dan dient u dit schriftelijk kenbaar te maken.  Bij annulering door of namens de ingeschrevene worden altijd kosten in rekening gebracht.  De datum van ontvangst geldt als annuleringsdatum.

  • Bij annulering tot uiterlijk 30 dagen voor de geplande startdatum is een opzegvergoeding van 10% van de totale netto prijs verschuldigd.

  • Bij annulering daarna tot 10 dagen voor de geplande startdatum is een opzegvergoeding van 50 % verschuldigd

  • Bij annulering binnen 10 dagen voor de geplande startdatum is geen restitutie meer mogelijk.

In geval er naar het oordeel van Zuurstof aanleiding is om een vorming/training/opleiding in zijn geheel  geen doorgang te laten vinden, vindt volledige restitutie van ontvangen cursusgelden plaats.  

Betaling

Na aanmelding ontvangt u een bericht van plaatsing en een factuur waarop het verschuldigde bedrag staat vermeld.   Het cursusgeld dient te zijn voldaan binnen de gestelde betalingstermijn.  Kort voor de aanvang van de cursus/training/workshop ontvangt u nadere cursusinformatie.  


Aansprakelijkheid

 

Zuurstof​ is niet verantwoordelijk voor kwijtgeraakte spullen, diefstal of gebeurlijke ongevallen tijdens het volgen van workshops en trainingen die door Zuurstof worden georganiseerd en/of gegeven.

Privacy verklaring 

Zuurstof organiseert activiteiten en stuurt nieuwsbrieven om jou op de hoogte te brengen van de geplande activiteiten.  Vanzelfsprekend respecteert Zuurstof de privacywetgeving ter zake.  Wat dit concreet wilt zeggen, vindt u hieronder terug.

Hoe verzamelt Zuurstof persoonlijke gegevens?

Wij verzamelen enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt door in te schrijven op onze nieuwsbrief, ons e-zine, gratis weggevers of door deel te nemen aan een activiteit van ons aanbod.

 


Welke persoonlijke gegevens bewaren we en hoe gaan we ermee om?

  • Wij verzamelen enkel gegevens die van belang zijn voor de activiteit en/of voor het maken van facturen.  Het betreft hier ook telkens gegevens die we rechtstreeks van u konden ontvangen.  Wij houden ook bij hoe u ons die gegevens hebt gegeven en waar u toestemming hebt gegeven om zaken van ons te ontvangen zoals de nieuwsbrief, weggever, e-zine, etc 

  • Bij het inschrijven voor een activiteit wordt u gevraagd aan te geven of u voortaan de nieuwsbrieven en e-zines wenst te ontvangen.  Schrijft u zich bijvoorbeeld in voor één of meerdere nieuwsbrieven, dan gebruiken wij uw gegevens enkel om u deze nieuwsbrieven te bezorgen. 

  • Uw gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienst  en de diensten waarvoor u toestemming hebt gegeven.  We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden

Hoe lang bewaren we de persoonlijke gegevens?
Uw gegevens worden bewaard tot u zich afmeldt of ons verzoekt om die gegevens te verwijderen.   Zolang u dit niet doet houden we u op de hoogte van onze activiteiten.

 

Bewaart Zuurstof mijn persoonlijke gegevens op een veilige manier?
Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingsmaatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.  We werken enkel met partners die ook op een correct manier de GDPR wet respecteren.  

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?

  • Wilt u iets wijzigen in uw contactgegevens, kunt u dat zelf doen via iedere nieuwsbrief.  Daar vindt u een knop naar de selfservice link, u kan daar uitschrijven, veranderingen doorgeven of aanmelden

  • U kan op elk moment de persoonlijke gegevens die Zuurstof over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen.

bottom of page